T-Mobile

Podmínky služeb mobilního portálu

Základní ustanovení

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 3787, IČ: 649 49 681, DIČ: CZ649 49 681, tímto vydává pravidla a podmínky pro používání portálu t-zones / web'n'walk (dále jen "T-Mobile" a "Podmínky t-zones").

Portálem se pro účely těchto Podmínek t-zones rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.t-zones.cz (dále jen "Portál") a mobilní stránky dostupné z mobilního zařízení na adrese http://m.t-mobile.cz.

Vlastníkem a provozovatelem internetových a mobilních stránek t-zones tvořících Portál je T-Mobile, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým a wapovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli svědčí autorská práva ke zveřejnění obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Podmínkami t-zones a dále pravidly a podmínkami pro používání portálu www.t-mobile.cz (dále jen "pravidla portálu T-Mobile"). V případě odlišností mezi Podmínkami t-zones a pravidly portálu T-Mobile se použijí Podmínky t-zones. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Přístupem na Portál a užitím jakékoli informace umístěné na Portálu nebo provedením registrace Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami t-zones a souhlasí, že se jimi bude řídit. Otázky těmito Podmínkami t-zones neupravené se řídí pravidly portálu T-Mobile, přičemž otázky, které nejsou upraveny těmito Podmínkami t-zones ani pravidly portálu T-Mobile se řídí Všeobecnými podmínkami společnosti T-Mobile, a to s výjimkou těch, které s ohledem na povahu Portálu a služby t-zones nelze použít.

Provozovatel vynakládá maximální úsilí k zajištění aktuálnosti informací o aplikacích uvedených na Portále, neručí však za jejich přesnost a správnost. Pokud se informace na Portálu a stránkách, na které odkazuje, liší, mají vždy přednost informace provozovatele stránek, na které je na Portále odkazováno.

Provozovatel není poskytovatelem aplikací, samotným užíváním Portálu nevzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem kupní smlouva.

Úplné znění Pravidel užívání webu naleznete na internetových stránkách http://www.t-mobile.cz